Lutra lutra – vidra

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică: latinescul lutra, lutria – vidră

Lutra lutra – vidra

Caracteristici:

Are corpul lung și suplu, adaptat la viața acvatică, cu blana de culoare cafeniu-întunecat, cu peri moi, mătăsoși și strălucitori. Au mod de viaţă terestru şi acvatic, crepusculari şi nocturni. Pe sol se mişcă greoi, prin salturi pe distanţe scurte. Este excelentă înotătoare, iar pe sub apă înoată cu viteza de 10 -12 km/h, iar când este speriată, se scufundă pentru 3 – 4 minute. Preferă ţărmurile împădurite ale lacurilor, heleşteelor, râurilor şi ale oricăror cursuri de apă. Este activă noaptea, tot timpul anului. Trăiesc solitare sau cel mult în grupe de familii. Hrana constă din peşti, broaşte, raci, insecte acvatice, viermi liberi, iar ocazional, prind păsări şi mamifere mici. Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie strict protejată.

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Are corpul lung și suplu, adaptat la viața acvatică, cu blana de culoare cafeniu-întunecat, cu peri moi, mătăsoși și strălucitori. Au mod de viaţă terestru şi acvatic, crepusculari şi nocturni. Pe sol se mişcă greoi, prin salturi pe distanţe scurte. Este excelentă înotătoare, iar pe sub apă înoată cu viteza de 10 -12 km/h, iar când este speriată, se scufundă pentru 3 – 4 minute. Preferă ţărmurile împădurite ale lacurilor, heleşteelor, râurilor şi ale oricăror cursuri de apă. Este activă noaptea, tot timpul anului. Trăiesc solitare sau cel mult în grupe de familii.

  Hrana constă din peşti, broaşte, raci, insecte acvatice, viermi liberi, iar ocazional, prind păsări şi mamifere mici.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Distribuită în lungul cursurilor de apă, în zona Casimcea, zona vestică a sitului lângă Dunăre şi estică lâng lacul Razelm.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Prădător acvatic de top, se hrăneşte cu un spectru larg de specii, de la peşti, amfibieni, reptile, crustacee până la nevertebrate. Are rolul de control al acestor populaţii şi este indicator de ape cu o funcționalitate ecologică ridicată.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Prădător acvatic, aceasta menţine sub control populaţii de nevertebrate acvatice, crustacee şi peşti, oferind servicii ecosistemice de echilibru pentru habitatele umede.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie strict protejată de interes comunitar – Anexa II şi IV a Directivei Habitate (92/43/EEC şi 79/409/EEC), Anexa III şi IV A din O.U.G. 57/2007, Lista Roşie IUCN – NT (Near Threatened)  – Trend al populaţiei Descrescător, Lista Roşie a Vertebratelor din România – specie vulnerabilă.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  Din cauza faptului că specia este percepută drept dăunător pentru piscicultură, această specie este capturată şi ucisă prin capcane sau otrăvită. Câinii hoinari pot captura şi ucide exemplare tinere.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor din mediul natural, perturbarea acestora în timpul reproducerii sau creşterii puilor, deteriorarea sau distrugerea locurilor acestora de odihnă sau reproducere, deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop de exemplare din natură.

  Se interzice utilizarea oricăror pesticide din grupa I şi II de toxicitate în interiorul sitului şi în imediata proximitate a acestuia (500 m).