92A0 Galerii de Salix  alba  şi  Populus  alba

Obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.

92A0 Galerii de Salix alba şi Populus alba
 • Descrierea generală a tipului de habitat

  Descrierea generală a tipului de habitat

  Acest tip de habitat este constituit din păduri (galerii) higrofile, de luncă, pure sau amestecate, edificate de Salix alba, S. fragilis, Populus alba, P. nigra. De cele mai multe ori stratul lianelor, arbuștilor și ierbos este bine dezvoltat. Aceste păduri aparțin formațiilor forestiere: sălcete pure (Saliceta albae), plopişuri pure de plop alb (Populeta albae), plopişuri pure de plop negru (Populeta nigrae), plopişuri amestecate de plop alb și negru (Populeta nigrae- albae), amestecuri de plop și salcie (Populeto- Saliceta).

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Habitatul ocupă o suprafață extrem de redusă (S=2,75 ha) în cadrul ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, respectiv în fondul forestier administrat de OS Babadag, UP III Babadag. Una dintre suprafețele identificate se găsește lângă drumul național Constanța-Tulcea și este străbătută și de o linie electrică.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Pădurile de luncă reprezintă cele mai eficiente şi ieftine soluții de asigurare a calității apelor, de diminuare a pagubelor produse de inundații, de protecție a habitatelor de luncă şi de conservare a biodiversității râurilor şi a ecosistemelor terestre învecinate – filtrarea sedimentelor și a reziduurilor toxice din ecosistemele terestre învecinate și îmbunătățirea calității apei, controlul inundațiilor, protecția malurilor, umbrirea cursurilor de apă şi atenuarea fluctuației temperaturii apei, diversificarea habitatelor şi conservarea biodiversităţii, asigurarea conectivităţii habitatelor.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Furnizează lemn pentru foc și diverse utilizări tradiționale și industriale.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  • La nivelul UE: habitat natural de importanță comunitară, cu o arie de extindere naturală redusă (Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate), Anexa I Tipuri de habitate naturale de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea unor arii speciale de conservare);
  • La nivel național: habitat natural cu o arie de extindere naturală redusă, intrazonal în regiunea biogeografică stepică, cu o distribuție spațială lineară și fragmentată, în luncile râurilor, semnificativ mai redusă în raport cu distribuția naturală istorică, care susține o diversitate ridicată de taxoni de plante și animale, inclusiv specii rare, amenințate și endemice și contribuie la îmbunătățirea peisajului și a conectivității ecologice.
 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  Activitățile sportive și transportul energiei electrice sunt presiunile/amenințările identificate pe suprafața (foarte redusă) a acestui habitat in ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  MAC1.9.1 Regenerarea vegetației lemnoase/ reconstrucția ecologică a vegetației de pe culoarul de siguranță din apropierea rețelei electrice, mai ales pe lizieră, prin plantarea de puieți din specii de arbori și arbuști caracteristice habitatului, pentru a asigura continuitatea și funcționalitatea acestuia, și aplicarea de tăieri periodice de reducere a înălțimii, pentru menținerea distanței minime de siguranță;
  MR1.9.1. Pășunatul este interzis în zona de distribuție a habitatului;
  MR1.9.2. Este interzisă aprinderea focului pe suprafața ocupată de habitat și/sau incendierea vegetației;
  MR1.9.3. Este interzisă abandonarea de deșeuri pe suprafața habitatului;
  MR1.9.4. Este interzis accesul, abandonarea sau lăsarea în libertate a animalelor domestice pe suprafața ocupată de habitat, cu excepția animalelor de companie însoțite de proprietarii acestora, de câinii însoțitori ai turmelor în condițiile prevăzute de lege;
  MA1.9.1 Orice plan, proiect sau activitate se poate realiza doar dacă nu are un impact semnificativ asupra habitatului și integrității sitului și cu condițiile impuse de administratorul ariei naturale protejate, cu excepția celor ce trebuie realizate din considerente imperative de interes public major, inclusiv de ordin social sau economic;
  MA1.9.2 Controlul respectării implementării măsurilor.