91X0* Păduri de fag dobrogene

Acest tip de habitat nu este prezent în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean, el fiind prezent doar în bazinul Văii Luncavița inclusă în rezervația naturală Valea Fagilor.

Păduri relictare de fag din Munţii Măcinului, cu o distribuţie insulară şi izolată, în condiţiile climatului stepic al Dobrogei, departe de principalele zonele de răspândire a fagului în Carpaţi, cu specii de Fagetalia şi specii sud-europene în stratul ierbos. În făgetele din Dobrogea acestea se regăsesc actualmente sub forma unor fragmente reziduale de mică extindere, fiind compuse din Fagus taurica, Carpinus betulus şi Tilia tomentosa.

Plant