91X0* Păduri de fag dobrogene

Păduri relictare de fag din Munţii Măcinului, cu o distribuţie insulară şi izolată, în condiţiile climatului stepic al Dobrogei, departe de principalele zonele de răspândire a fagului în Carpaţi, cu specii de Fagetalia şi specii sud-europene în stratul ierbos. În făgetele din Dobrogea acestea se regăsesc actualmente sub forma unor fragmente reziduale de mică extindere, fiind compuse din Fagus taurica, Carpinus betulus şi Tilia tomentosa.

În România acest tip de habitat prioritar se întâlnește doar în două situri, 70,6% fiind prezent în ROSCI0201.

Obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, habitat prioritar.