91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc

Păduri balcanice exclusiv cu Quercus cerris sau de amestec cu Q. pubescens, Q. frainetto, Q. pedunculiflora, Tilia tomentosa, Fraxinus ornus, Carpinus oreintalis, Acer campestre, Malus sylvestris, Pyrus pyraster

91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc

Obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.