91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp./Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.

Cuprinde pădurile xero-termofile din România, cu răspândire mai largă în sudul și estul țării, formate din diferite specii de stejari, care se dezvolta pe soluri profunde, uscate pe timpul verii, pe substrat de loess. Caracteristică este asocierea mai multor specii de stejari și aproape mereu prezența speciei Tilia tomentosa.

Obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, habitat prioritar.