8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis (Peşteri închise accesului public)

Obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.

8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis
 • Descrierea generală a tipului de habitat

  Descrierea generală a tipului de habitat

  În curs de editare.

  Habitat care include mai multe tipuri de micro-habitate din peșteri. 90% dintre speciile terestre si 60% dintre cele acvatice din aceste habitate sunt endemice, faună cavernicolă fiind foarte specializată. Include forme relicte subterane ale unei faune care s-a diversificat în afara peşterilor. Această faună este în principal formată din nevertebrate care trăiesc exclusiv în peşteri şi în apele subterane. Nevertebratele terestre cavernicole sunt în principal coleoptere, aparţinând mai ales familiilor Bathysciinae şi Trechinae, care sunt carnivore şi au o distribuţie foarte limitată. Nevertebratele acvatice cavernicole constituie o faună strict endemică, dominată de crustacee (Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda) şi includ numeroase fosile vii.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În curs de editare.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  În curs de editare.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  În curs de editare.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  În curs de editare.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În curs de editare.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  În curs de editare.