8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis (Peşteri închise accesului public)

Habitat care include mai multe tipuri de micro-habitate din peșteri. 90% dintre speciile terestre si 60% dintre cele acvatice din aceste habitate sunt endemice, faună cavernicolă fiind foarte specializată. Include forme relicte subterane ale unei faune care s-a diversificat în afara peşterilor. Această faună este în principal formată din nevertebrate care trăiesc exclusiv în peşteri şi în apele subterane. Nevertebratele terestre cavernicole sunt în principal coleoptere, aparţinând mai ales familiilor Bathysciinae şi Trechinae, care sunt carnivore şi au o distribuţie foarte limitată. Nevertebratele acvatice cavernicole constituie o faună strict endemică, dominată de crustacee (Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda) şi includ numeroase fosile vii.

8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis

Obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.