8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase

Habitat situat în zone colinare unde fitocenozele ocupă terenuri relativ restranse de 1-2(3) hectare. Vegetatia specifică include în principal plante anuale, comunităţi pioniere din alianţele Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii, care colonizează solurile superficiale ale stâncăriilor silicatice. Ca urmare a deficitului hidric, această vegetaţie deschisă este caracterizată de muşchi, licheni şi plante suculente (Crassulaceae).

8230 Comunităţi pioniere Sedo-

Obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.