Biodiversitatea este esențială pentru serviciile ecosistemice – serviciile pe care le furnizează natura –, cum sunt polenizarea, reglarea climei, protecția împotriva inundațiilor, fertilitatea solului și producerea de alimente, combustibili, fibre și medicamente.

Descrierea detaliată a conceptului în prezentarea redactată în cadrul proiectului „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean”, pentru activitatea „Porțile deschise ale Podișului Nord Dobrogean”.

Chiar dacă nu există o definiție unanim acceptată și recunoscută a serviciilor ecosistemice,  două dintre aceste sunt cel mai des utilizate, și anume ele reprezintă:

– „beneficiile pe care ecosistemele le asigură oamenilor”- Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005);
– „contribuțiile directe și indirecte ale structurii și funcțiilor ecosistemelor la bunăstarea umană” – de Groot și colab., 2010, Potschin și Haines-Young 2016, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB).