Individul este un exemplar dintr-o specie, cu o structură internă și externă specifică, compoziție chimică distinctă, comportament individualizat. Organismele vii sunt grupate în specii, aceasta fiind unitatea fundamentală de organizare a lor. Populația este constituită din indivizii unei specii, ce trăiesc într-un spațiu natural, delimitat. Podișul Nord Dobrogean însumează peste 84.000 ha din 21 arii naturale protejate (situri Natura 2000, rezervații naturale, specii și habitate). Mai multe aici https://apnd.ro/

YouTube Podișul Nord Dobrogean

Canalul conține aici peste 90 de filme organizate în următoarele liste:

  • Puncte de observare în Podișul Nord Dobrogean;
  • Arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
  • Rezervații naturale din Podișul Nord Dobrogean;
  • Habitate naturale din Podișul Nord Dobrogean;
  • Specii din Podișul Nord Dobrogean;
  • Patrimoniu material din Podișul Nord Dobrogean;
  • Fenomene ale naturii în Podișul Nord Dobrogean;
  • Implementarea proiectului;
  • Aplicații practice ale metodologiei de cercetare.

Camere de monitorizare în Podișul Nord Dobrogean

Șșt, suntem la pândă!

Una din metodele de studiu folosite în biologie, ca atare și pe parcursul proiectului Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean, este cercetarea. Respectiv examinarea, monitorizarea vieții organismelor și a relației cu mediul, din perspectiva fundamentării planului de management integrat.

Au fost instalate camere de monitorizare MINOX DTC 395, în 7 locuri din aria proiectului, CAM. 1 Camena, CAM. 2 Camena, CAM. 3 Pădurea Babadag, CAM. 4 Pădurea Babadag, CAM. 5 Slava Rusă, CAM. 6 Slava Rusă, CAM. 7 Peștera Iulia.

Am publicat în această secțiune o selecție semnificativă din monitorizările noastre, în care vedeți, în mediu natural, câțiva indivizi din anumite specii ce populează ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean.

CAM. 2: Felis silvestris

CAM. 3: Capreolus capreolus

CAM. 3: Pica pica

CAM. 3: Capreolus capreolus

CAM. 3: Pica pica

CAM. 3: Upupa epops

CAM. 3: Pica pica

CAM. 3: Lepus europaeus

CAM. 4: Capreolus capreolus

CAM. 4: Capreolus capreolus

CAM. 4: Pica pica

CAM. 4: Phasanius colchicus

CAM. 4: Lepus europaeus

CAM. 4: Pica pica

CAM. 7: Vrabie, liliac, rândunică