Primim sugesti, critici și laude

Notați acest e-mail contact [at] dakia [dot] ro

Înainte de a citi toate celelalte capitole vă invităm ca, pe parcursul utilizării aplicației, în orice etapă (instalare, folosire, etc.) dacă întâmpinați probleme, să ne transmiteți opiniile dvs. sub forma unei descrieri textuale cât mai exacte a problemelor întâmpinate, dacă se poate însoțite de capturi de ecran. Scrieți la contact [at] dakia [dot] ro

Poate că cerem prea mult, dar sprijinul dvs. colaborativ este un ajutor important pentru dezvoltare unui instrument care va contribui la păstrarea biodiversității Podișului Nord Dobrogean. Vom crea un panou de onoare, cu numele contributorilor, cu mulțumiri.

Instrument de informare și conștientizare

În contextul demersului de cunoaștere participativă, pentru a facilita accesul publicului la informațiile despre speciile, habitatele din Podișul Nord Dobrogean a fost dezvoltată în cadrul activității A.4.2 o aplicație pentru dispozitive mobile de tip determinator de specii și habitate.

Prin acest instrument ne dorim să creștem interesul publicului față de punerea în aplicare a măsurilor propuse prin Planul de management privind Podișul Nord Dobrogean. Pe lângă funcția de tip enciclopedic, aplicația este un instrument ce va fi folosit pentru colectarea de date suport de la voluntari.

Aplicația cuprinde două componente:

– un determinator al speciilor, habitatelor de interes conservativ, identificabile prin imagini și informații din baza de date a proiectului;

– un format de semnalare prin text, imagine, coordonate GPS, a speciilor, habitatelor identificate, cât si a activităților umane cu impact din ariile naturale protejate.

Banca de imagini și texte explicative a aplicației permite în principiu oricui să identifice și să semnaleze specii de floră și faună de interes conservativ din ariile naturale protejate din Podisul Nord Dobrogean.

Semnalările transmise de către voluntari, în cadrul demersului de cunoaștere participativă, prin intermediul aplicației, vor fi validate de catre experții cheie, din punct de vedere al determinării științifice a speciilor, habitatelor.

Monitorizare voluntară

Prin activitățile de informare și conștientizare din cadrul proiectului, vrem să îi atragem pe cei care doresc să se implice activ în activitățile de conservare a biodiversității din ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean, prin participarea la colectarea de date ce alimentează sistemul de monitorizare a stării de conservare a speciilor, habitatelor naturale.

Cei care vor folosi aplicația vor fi inclusi în rețeaua de voluntari ai Administrației Podișului Nord Dobrogean.

Pentru a facilita voluntarilor transmiterea de date cât si pentru a simplifica procedurile, aplicația este o soluție digitală care permite colectarea și transmiterea datelor doar cu ajutorul unui smartphone sau al unei tablete. Este o soluție optimă imediată, cu impact de mediu minim și utilizabilă pe termen lung.

Scanează acest cod cu camera foto a dispozitivului mobil pentru acces la descărcarea aplicației Android

QR Code

Declinare de responsabilitate și condiții de utilizare a aplicației

Determinatorul de specii și habitate, toate componentele aferente și materialul scris („software”), este distribuit în speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICI O GARANȚIE SAU RESPONSABILITATE; fără garanția implicită a comercializării sau adecvarea pentru un anumit scop. Software-ul este furnizat „AȘA CUM ESTE”, iar întregul risc în ceea ce privește calitatea și performanța programului depinde de dvs. În cazul în care programul se dovedește defect și / sau în cazul apariției unor daune (inclusiv, dar fără a se limita la, afectarea utilizării dispozitivului hardware sau pierderea datelor), dezvoltatorul, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA sau oricine altcineva nu vor fi responsabili. FOLOSIȚI PE PROPRIA RĂSPUNDERE. Puteți redistribui în mod liber orice parte a software-ului inclus în instalare, cu condiția ca această declinare de responsabilitate să însoțească orice distribuție. Această aplicație a fost realizată în cadrul „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, beneficiari Asociația de Dezvoltare Durabilă DAKIA și Societatea „Progresul Silvic”. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Datele de contact ale dezvoltatorului Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA, str. Prof. Dr. Victor Babeș nr. 1, Sector 5, București, C.P. 50589; tel./fax: (+4) 0314.340.555, fax: (+4) 0317.800.021, contact [at] dakia [dot] ro .

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Pentru a folosi aplicația de tip determinator și a vă înrola în echipa de voluntari, în conformitate cu Termenii și Condițiile este necesar să furnizați date cu caracter personal precum și coordonate geografice și să fiți de acord cu stocarea și prelucrarea lor. Datele cu caracter personal sunt necesare pentru identificarea contributorilor iar coordonatele geografice sunt aferente semnalării speciilor, habitatelor, evenimentelor, pentru organizare în baza de date, geolocalizarea și georeferențierea semnalărilor, precum și pentru validarea de către experți în diverse specializări din domeniul conservării naturii, implicați contractual, în condiții bine stabilite. Datele cu caracter personal și coordonatele geografice sunt colectate exclusiv de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA (asociația), numai și doar pentru procesul de cunoaștere participativă, urmând a fi stocate doar în medii de memorare în afara rețelei, fără acces internet, deținute și administrate de asociație, nefiind accesibile decât persoanelor responsabile cu utilizarea lor în scopurile declarate. Datele colectate nu sunt puse la dispoziția niciunui terț, transmise sau copiate, nu sunt comercializate sau folosite în alte scopuri, decât cele menționate. Operatorul de date cu caracter personal este Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA, str. Prof. Dr. Victor Babeș nr. 1, Sector 5, București, C.P. 50589; tel./fax: (+4) 0314.340.555, fax: (+4) 0317.800.021, contact [at] dakia [dot] ro . Pentru exercitarea drepturilor conferite de legislația europeană privind prelucrarea datelor personale, puteți scrie la contact [at] dakia [dot] ro.

Descarcă o copie a aplicației

Aplicația de tip determinator este un instrument de implicare a publicului la cunoaștere participativă privind habitatele și speciile de interes conservativ din Podișul Nord Dobrogean.

Aplicația este creată pentru dispozitivele mobile ce folosesc sistemul de operare Android.

În această etapă de dezvoltare a aplicației, ea nu este publicată în ecosistemul Google Play. Nu toate aplicațiile pentru sistemul de operare Android trebuie publicate în Google Play.

Pentru instalarea aplicației determinator parcurgeți următorii pași, pe dispozitivul dvs. mobil:

  1. Folosind un browser (Chrome, Edge, Opera, etc.) din dispozitivul mobil, descarcă fișierul de tip APK al aplicației determinator, de la link-ul publicat mai jos;
  2. În meniul de setări al telefonului, accesați pe cele privitoare la securitate. Activați opțiunea de instalare din Surse Necunoscute (Unknown Sources). Sensul sintagmei Unknown Sources este acela că aplicația nu este încă publicată în ecosistemul Google Play, nu este verificată de ecosistemul Google Play.
  3. Folosiți un program de tip Files,navigați la folderul cu fișiere descărcate (download folder). Clic pe numele fișierului descărcat din mini-site pentru a lansa procesul de instalare.
  4. Aplicația se instalează! Începeți folosirea și explorarea ei.