Wordpress Marketplace

Economia ecologică

Descrierea detaliată a conceptului în prezentarea redactată în cadrul proiectului „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean”, pentru activitatea „Porțile deschise ale Podișului Nord Dobrogean”.

Definiția dată de ONU acestui concept este aceea că Economia verde reprezintă o economie care are drept rezultantă îmbunătățirea bunăstării umane și a echității sociale, concomitent cu reducerea riscurilor de mediu și a utilizării resurselor. În termeni simpli, economia verde poate fi vazută ca o economie cu emisii reduse de carbon, care utilizează eficient resursele și promovează incluziunea socială.