Secțiune în curs de actualizare

Prin crearea acestei ne adresăm factorilor interesați (autorități locale, educatori, antreprenori, media), membrilor comunităților din aria vizată de proiect. Având ca sursă de informare OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice am extras din aceasta conceptele și activitățile cu care se operează în domeniul mai larg în care este pus în practică proiectul „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean”. Astfel a fost creat un dicționar sui-generis de concepte, util celor interesați de cunoașterea domeniului.

Dacă aveți propuneri și/sau critici, trimiteți un email la comunicare@dakia.ro având ca subiect „Dicționarul biodiversității”