Indicatori PNDManagementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” (acronim MiPoNoDo)
Beneficiari Asociația de Dezvoltare Durabilă DAKIA și Societatea „Progresul Silvic”
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Valoarea totală a proiectului: 20.584.525,45 lei
Data începerii și data finalizării proiectului: 1.08.2018 – 31.07.2021
Codul proiectului POIM-SMIS 116964

Obiectivele proiectului

1) Elaborarea și adoptarea Planului de Management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean vizate de proiect, și anume 4 situri Natura 2000: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (fără partea care se suprapune cu ROSPA0073 și partea care nu se suprapune situată la nord de ROSPA0091), ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea, ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin (partea care se suprapune cu ROSCI0201) și 17 rezervații naturale: IV. 49 Pădurea Babadag – Codru, IV.51 Muchiile Cernei – Iaila, IV.52 Beidaud, IV.53 Valea Mahomencea, IV.54 Dealul Ghiunghiurmez, IV.62 Valea Ostrovului, IV.63 Uspenia, IV.65 Casimcea, IV.66 Colțanii Mari, IV.67 Peceneaga, IV.68 Măgurele, IV.69 Războieni, 2.765 Dealul Bujorului, 2.766 Rezervația de liliac Valea Oilor, 2.767 Rezervația de liliac Fântâna Mare, 2.768 Vârful Secarul și 2.769 Korum Tarla.

2) Informarea, educarea și conștientizarea factorilor interesați cu privire la importanța conservării biodiversității și dezvoltarea durabilă a celor 20 de comunități locale din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean vizate de proiect.

3) Întărirea capacității de administrare a celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean vizate de proiect.

„Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean”
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Beneficiari Asociația de Dezvoltare Durabilă DAKIA și Societatea „Progresul Silvic”
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.