„Sunt asistentă universitară în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, absolventă a Facultății de Urbanism a aceleiași universități în anul 2008, absolventă a masterului „Management Urban pentru Orașe Competitive” în anul 2010 și doctor în științe tehnice, titlu dobândit în urma susținerii tezei de doctorat „Cercetarea soluțiilor alternative de colectare a apelor pluviale în mediul urban”, în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, în anul 2016. Activitatea mea ca expert desfășurată până în prezent, a constat atât în realizare de studii și cercetări, publicarea de articole și susținerea de prelegeri ce au avut ca scop diseminarea rezultatelor cercetărilor, cât și realizarea de numeroase proiecte de planificare teritorială și ubană și de proiectare în urbanism.

Sunt membră a Registrul Urbaniștilor din România, ca specialist cu drept de semnătură pentru coordonarea și elaborarea documentațiilor de urbanism din anul 2012, membru al Asociației Absolvenților Urbaniști și Peisagiști din România din 2014 și Membru al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România din 2017.”