„Mă număr printre primii entuziaști care au absolvit specializarea Ecologie și Protecția Mediului a Facultații de Biologie, Universitatea din București. Decizia de a-mi continua studiile postuniversitare, mi-a adus șansa de a fi bursier Socrates la Universitatea din Barcelona și obținerea doctoratului in ecologie la Universitatea din București. După finalizarea stagiului doctoral am schimbat cercetarea pe administrația publică centrală, cu responsabilități în sfera afacerilor europene în domeniul protecției naturii și ulterior, a relațiilor internaționale.”

„Am contribuit la preluarea și transpunerea legislației europene (acquis comunitar), redactarea planurilor de implementare pentru cele două directive din domeniul  protecției naturii, negocierea și inchiderea Capitolului 22 mediu al Tratatului de aderare la UE. Cele mai mari provocări le-am avut din poziția de Punct focal național al Convenției Carpatice, responsabil pentru negocierea Programului financiar LIFE+ și pentru organizarea la București a uneia dintre cele mai mari conferințe din domeniul mediului, Conferința părților la Convenția Ramsar. Lista provocărilor se continuă cu experiența de cadru didactic în cadrul Facultății de Biologie a Universității București unde am împărtășit viitorilor ecologi din expertiza mea în domeniul protecției naturii și cu o serie întreagă de proiecte de cercetare, implementare sau de elaborare a unor planuri de management pentru arii naturale protejate. Sunt o dobrogeancă care iubește florile, răsăriturile de soare și zâmbetele, sper să nu încetez niciodată să mă minunez de măreția naturii și mulțumesc pentru fiecare ocazie în care pot contribui ca această măreție să nu pălească.”