11 martie 2020

S-a decis anularea și decalarea activităților pentru o dată ulterioară, având în vedere și luând în considerare informările de la Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, comunicate public presei miercuri 11 martie 2020, privind evoluția epidemiei cu COVID-19 (coronavirus). Acestea au inclus recomandări specifice privind precauțiile ce trebuie avute în vedere pentru organizarea de adunări publice, reuniuni, etc. chiar și pentru audiențe restrânse. Informația din această pagină va fi actualizată pentru a reflecta reprogramarea. În prezent are caracter documentar.

Informarea, consultarea și participarea factorilor interesați privind Planul de management (martie-aprilie 2020)

Grupuri de lucru (GL, martie 2020)

Pentru participarea activă a factorilor interesați la realizarea planului de management al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean se organizează 4 grupuri de lucru ce vor aborda principalele teme pentru zona Podișului Nord Dobrogean

1. Vânătoarea în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean (la Topolog)

Participanți: reprezentanți ai gestionarilor fondurilor de vânătoare, ai Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ai Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, ai Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, ai Gărzii de Mediu Tulcea, ai Gărzii Forestiere Focșani, ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Tulcea și ai consiliilor locale.

Vor fi discutate și analizate rezultatele studiilor, metodologiile de evaluare a speciilor de interes cinegetic, restricțiile și condițiile exercitării activităților cinegetice fără a aduce atingere stării de conservare a speciilor de interes conservativ sau dezvoltării altor activități economice durabile.

2. Impactul fermelor de eoliene asupra ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean (la Casimcea)

Participanți: reprezentanți ai firmelor ce au astfel de afaceri în zona, ai Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, ai Gărzii de Mediu Tulcea și ai consiliilor locale.

Prin prisma analizei datelor colectate din teren va fi reevaluat și discutat impactul fermelor eoliene în special asupra speciilor migratoare de păsări și de lilieci și se vor propune măsuri de diminuare a impactului și modalitățile de implementare.

3. Activități economice ce pot valorifica durabil resursele oferite de ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean (la Slava Cercheză)

Participanți: utilizatorii de resurse naturale (fermieri, apicultori, industria extractivă, industria exploatărilor forestiere, industria de prelucrare, etc.), localnici ce doresc să dezvolte afaceri sau asociații familiale, reprezentanți ai comunităților locale, ai Consiliului Județean Tulcea, ai ITI Delta Dunării, ai Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, ai Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerul Fondurilor Europene.

Se vor discuta problemele cu care se confrunta agenții economici în aplicarea principiilor dezvoltării durabile a afacerilor pe care le desfășoară sau pe care ar dori sa le dezvolte în viitor și modul în care administrația îi poate sprijini.

4. Turism durabil (la Babadag)

Participanți: reprezentanți ai Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, agenți economici din industria turismului și alimentației (pensiuni, hoteluri, restaurante, agenții de turism etc.), localnici ce vor să ofere servicii turistice în zonă, reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea, ITI Delta Dunării și ai comunităților locale. Se vor analiza modalitățile de stimulare a dezvoltării turismului durabil, în prezent acest potențial fiind aproape total ignorat și neutilizat.

Calendar grupuri de lucru GL

1. Vânătoarea în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean, 18 martie 2020, miercuri, 12:00-17:00, Topolog, Tulcea
2. Impactul fermelor de eoliene asupra ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean, 19 martie 2020, joi, 12:00-17:00, Casimcea, Tulcea
3. Activități economice ce pot valorifica durabil resursele oferite de ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean, 25 martie 2020, miercuri, 12:00-17:00, Slava Cercheză, Tulcea
4. Turism durabil, 26 martie 2020, joi, 12:00-17:00, Babadag, Tulcea

Agenda grupurilor de lucru GL

Link descărcare proiect de agendă

Formular de colectare de opinii DP

Dezbateri publice (DP, aprilie 2020)

După transmiterea primului draft al Planului de management la membrii Consiliului Consultativ al APND, pentru consultarea acestora vor fi organizate 4 dezbateri publice la sediile primăriilor din localitățile Babadag, Casimcea, Slava Cercheză și Topolog.

Calendar dezbateri publice DP

1. Topolog 22 aprilie 2020, miercuri, 12:00-17:00
2. Casimcea 23 aprilie 2020, joi, 12:00-17:00
3. Slava Cercheză 28 aprilie 2020, marți, 12:00-17:00
4. Babadag 29 aprilie 2020, miercuri, 12.00-17.00

Opiniile formulate în cadrul dezbaterilor și al grupurilor de lucru vor fi luate în considerare și vor fi integrate în forma finală a Planului de Management, cu condiția ca acestea sa fie în acord cu principiile ce stau la baza conservării biodiversității și dezvoltării durabile a sistemului socioeconomic, așa cum au fost ele definite în documentele adoptate la Conferințele Părților la Convenția pentru Diversitate Biologică ratificată de România prin Legea nr. 58/1994 și să nu aducă prejudicii stării de conservare a habitatelor si populațiilor speciilor de interes conservativ.”

Locuri de desfășurare a întâlnirilor

Topolog, Campusul Liceului Tehnologic Topolog, sala de tele-educație, intrarea dinspre Hârșova, tel. primărie 0240568530
Casimcea, “Casa de Cultură Ion Jalea”, tel. primărie 0240 576730
Slava Cercheză, Casa Comunității ruse, tel. Primărie 0240 551681
Babadag, Sala de consiliu a UAT Babadag, tel. primărie 0240 561 012

Contact

Pentru informații suplimentare despre proiect consultați https://apnd.ro/
Comunicare în scris la comunicare@dakia.ro, e-mail în copie la Cc: contact@apnd.ro
Comunicare telefonică la tel. 0743 484 754, Atena-Adriana Groza (responsabil dezvoltare durabilă și comunicare în cadrul APND) și/sau tel. 0766 243 944, Tiberiu Cazacioc (expert cheie comunicare și relații publice, ADD DAKIA)