Componenţa Consiliului știinţific al Administraţiei Podişului Nord Dobrogean, aprobată prin Ordinul ministrului mediului nr. 674/24.04.2017,  este următoarea:

  1. Dr. Teodor Marușca – inginer agronom, specialist în habitate de pajişti;
  2. Dr. Adrian-Iovu Biriș – inginer silvic, specialist în habitate forestiere;
  3. Dr. Iuliana-Florentina Gheorghe – biolog, specialist în botanică;
  4. Dr. Dumitru Murariu – biolog, specialist în zoologie;
  5. Dr. Mariana Drugă – biolog, specialist în ornitologie;
  6. Dr. Dan Cogălniceanu – biolog, specialist în herpetologie;
  7. Dr. Cerasella Crăciun – arhitect, specialist în peisaj şi urbanism;
  8. Dr. Marcel Mărunțiu – inginer geolog, specialist în geologie;
  9. Biolog/responsabil cu managementul conservării în cadrul APND;
  10. Directorul APND.