Noutăți

Biodiversitatea Podișului Nord Dobrogean, acum mai detaliată, într-un nou site

Posted by:

Consemnăm zilele acestea împlinirea unui an de cât am demarat execuția proiectului „Managementul Integrat al Podișului Dobrogean” (semnarea contractului de finanțare la 20 iulie 2018). Cu această ocazie publicăm și noul site al proiectului dar și al Administrației Podișului Nord Dobrogean.

Răspundem astfel tuturor celor interesați de proiect, oferind informații cât mai detaliate, despre aspectele tehnice, dar mai ales despre biodiversitatea din Podișul Nord Dobrogean.

Scopul proiectului este asigurarea unei stări favorabile de conservare pentru 10 tipuri de habitate naturale și 202 specii de interes comunitar și național din 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean, și anume 4 situri Natura 2000 și 17 rezervații naturale.

Obiectivele sunt: elaborarea și adoptarea Planului de Management integrat; informarea, educarea și conștientizarea factorilor interesați cu privire la importanța conservării biodiversității și dezvoltarea durabilă a celor 20 de comunități locale din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean vizate de proiect; întărirea capacității de administrare a celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean vizate de proiect.

Localitățile pe al căror teritoriu administrativ se află ariile naturale protejate vizate de proiect sunt Babadag, Baia, Beidaud, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Cerna, Ciucurova, Dăeni, Dorobanțu, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Sarichioi, Slava Cercheză, Stejaru, Topolog.

Proiectul vizează 4 situri Natura 2000 * (ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (fara partea care se suprapune cu ROSPA0073 și partea care nu se suprapune situată la nord de ROSPA0091), ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea, ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin (partea care se suprapune cu ROSCI0201)) și cele 17 rezervații naturale **: IV. 49 Pădurea Babadag – Codru, IV.51 Muchiile Cernei – Iaila, IV.52 Beidaud, IV.53 Valea Mahomencea, IV.54 Dealul Ghiunghiurmez, IV.62 Valea Ostrovului, IV.63 Uspenia, IV.65 Casimcea, IV.66 Colțanii Mari, IV.67 Peceneaga, IV.68 Măgurele, IV.69 Războieni, 2.765 Dealul Bujorului, 2.766 Rezervația de liliac Valea Oilor, 2.767 Rezervația de liliac Fântâna Mare, 2.768 Vârful Secarul și 2.769 Korum Tarla.

În cadrul proiectului participă 75 de experți din care o importantă parte sunt cei din domenii precum conservarea biodiversității, GIS (Sisteme de Informație Geografică), habitate neforestiere și forestiere, botanică,  mamifere, ornitologie, herpetologie, nevertebrate, geologie, pedologie, peisaj si urbanism, sociologie membrii ai celor două organizații partenere

„Managementul Integrat al Podișului Dobrogean” este finanțat prin Programul Operațional  Infrastructură Mare (POIM, SMIS116964), prin Axa Prioritară 4 – „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 4.1 – Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

0
  Related Posts
  • No related posts found.

Add a Comment