Silene compacta – milițea dobrogeană

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Silene – genul a fost descrisă inițial de Linnaeus. Silene este forma feminină a lui Silenus, o zeitate a pădurilor grecești. Compacta,compactus, compactum (latină) = îngrădit, legat, atașat, compact.

Silene compacta
Silene compacta
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă ierboasă, cu tulpina înaltă de 20-40 cm. Frunzele tulpinale așezate opus și la distanță una de alta. Flori rozee, grupate în inflorescență foarte compactă, la bază învelită de frunzele superioare. Înfloreşte în iunie – august.

  Vegetează în pajiști și poieni, stâncări, în zonele de stepă și silvostepă.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes comunitar prezentă în: situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, rezervația naturală Beidaud, rezervația naturală Colțanii Mari, rezervația naturală Vârful Secaru, rezervația naturală Dealul Ghiunghiurmez.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică, (iubitoare de uscăciune), sacxicolă (vegetează pe stâncării), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi pietroase.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală folosită în amenajarea pietrarelor din grădini, parcuri, spaţii verzi. Plantă meliferă și medicinală

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  Pășunatul neintensiv în amestec de animale 

  Secete și precipitații reduse 

  Prezenţa speciilor invazive, nonnative (alogene) 

  Depozitarea materialelor inerte (nereactive) 

  Prospecțiuni geotehnice

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Controlul efectivelor de animale care pasc

  Interzicerea exploatărilor de roci chiar dacă prospecţiunile sunt favorabile exploatării

  Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri nebiodegradabile

  Combatarea speciilor invazive