Satureja coerulea

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Satureja – Originea latină pentru genul Satureia este întunecată; conexiunile care fac trimitere la satir sau saturn sunt cel mai probabil greșite și, de asemenea, derivarea de la saturare, saturată cu greu poate convinge. Este posibil să existe o origine comună cu saterul turcesc, ebraicul zaʾatar [זעתר] și arabă az-za’tar [الزعتر], care este un termen folosit astăzi în estul Mediteranei pentru a descrie diferite plante aromatice (în principal sărate, cimbru și maghiran) și, de asemenea, un amestec de condimente care conține, printre altele, astfel de plante (vezi sumac).

Satureja este un gen de plante aromatice din familia Lamiaceae, legat de rozmarin și cimbru. Este originar din Africa de Nord, sudul și sud-estul Europei, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Câteva specii din Lumea Nouă au fost incluse anterior în Satureja, dar toate au fost mutate în alte genuri; coerulea, caeruleus, caerulus (latină) = Disimilarea lui * caeluleus, derivat din caelum („cer, cer”) + -uleus (sufix diminutiv).

Ceruleţ, un cer mai mic

Satureja coerulea
Satureja coerulea
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă, subarbust cu tulpini ramificate. Flori câte 1- 2, formând o inflorescență densă și alungită. Caliciu campanulat, lung de cca 5 mm, verde sau violaceu. Corolă albastră violacee, la exterior păroasă. Înfloreşte în intervalul iulie – septembrie.

  Prezentă prin pajiști, pe coaste pietroase, pe stâncării, în zonele de stepă și silvostepă.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes comunitar prezentă în situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică, (iubitoare de uscăciune), sacxicolă (vegetează pe stâncării), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi pietroase.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă decorativă uitilizată la amenajarea piatrarelor din parcuri şi grădini, aromatică folosită drept condiment.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994), specie de interes comunitar.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  Pășunatul neintensiv în amestec de animale 

  Secete și precipitații reduse 

  Prezenţa speciilor invazive, nonnative (alogene) 

  Depozitarea materialelor inerte (nereactive) 

  Prospecțiuni geotehnice

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Controlul efectivelor de animale care pasc

  Interzicerea exploatărilor de roci chiar dacă prospecţiunile sunt favorabile exploatării

  Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri nebiodegradabile

  Combatarea speciilor invazive