Rumex tuberosus – Măcrişor, ștevie sălbatică

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Rumex – numele genului a fost atribuit de Carl Linnaeus în secolul al XVIII-lea și a rămas neschimbat până în prezent, a fost preluat de la numele lui Pliny pentru măcriș; tuberosus (latină) – din tūber („bucată, cocoașă”) + -ōsus = bulgăre (plin de protuberanțe).

Rumex tuberosus
Rumex tuberosus
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă. Tulpina puţin ascendentă. Frunze variate, mari. Inflorescență densă, din raceme repetat ramificate. Înfloreşte în iulie – august.

  Prezentă în pajişti xerofile, din zona de silvostepă până în etajul gorunului. Mai rar întâlnită în păşuni şi livezi, locuri calcaroase şi stâncoase.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în: rezervația naturală Vârful Secaru, rezervația naturală Muchiile Cernei, rezervația naturală Uspenia.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride de tip pajişte şi stâncărie.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ale carei frunze tinere, în special cele apărute înnaintea tulpinii, pot fi consumate în salate şi sotate având un gust uşor acrişor.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, larg răspândită, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994)

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Controlul păşunatului prin încărcarea optimă cu animale în pajiștile. Conservarea habitatul specific, interzicerea schimbării utilizării terenului.