Limodorum abortivum – orhidee, gărbiţă

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Limodorum  sau „Liemodoron”, ca şi cu genul Orobanche (latină) =  paraziți, plante parazite; abortivum (latină)  =  avortat, epitetul specific abortiv se poate referi la frunzele „avortate” – o referință la frunzele foarte mici care înfundă tulpina sau se poate referi la faptul că florile încep adesea să se dezvolte și apoi să nu se deschidă.

Limodorum abortivum - orhidee, gărbiţă
Limodorum abortivum - orhidee, gărbiţă
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă, saprofită, cu rizom cilindric, scurt, aproape orizontal, relativ gros, cu numeroase rădăcini groase de până la 1 cm, cărnoase. Tulpină robustă, înaltă de 20 – 50 (-75) cm, fin striată, de un albastru metalic până la murdar-violacee sau verzui-violetă, cu puţine frunze scurte, cu margini ondulate.

  Inflorescenţă spiciformă, alungită, laxă, cu 4 sau mai multe flori deschis violete. Înfloreşte în mai – iulie.

  Sporadică, din zona de silvostepă până în etajul gorunului, prin rarişti şi margini de pădure, poieni, coaste uscate, mai ales pe soluri calcaroase, în zonele de câmpie şi dealuri, în locuri relativ calde, xeromeofilă-mezofilă, subtermofilă-termofilă,calcifilă.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, rezervaţia Codrii Babadag.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Limodorum conține pigmenți fotosintetici, aceștia sunt insuficienți pentru a susține nutriția plantei adulte, despre care se crede că se bazează în totalitate pe o relație micoheterotrofă sau parazitară cu ciuperci, în primul rând din familia Russulaceae. 

  Plantă saprofită (orchidee -cormofit saprofit) coabitează cu fungi şi bacterii care descompun materia organică până în stadii în care poate fi absorbită, parazitează pe rădacinile arborilor pentru a-şi completa deficitul de azot din sol, componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride cu soluri scheletice.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală, utilizată în amenajarea curţilor, grădinilor şi a spaţiilor verzi.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic