Echium russicum – Capul șarpelui

Specia nu este prezentă în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Echium – provine din grecescul echis– viperă sau echion – şarpe, seminţele plantei având aspect de cap de viperă, iar forma florii este asemănătoare unei guri deschise de şarpe și cuvântul latinizat russicum, rossicum – rusesc, planta fiind descrisă prima dată din stepele din nordul Mării Negre, pe teritoriul Imperiului Ţarist.

Plant

Este o plantă perenă, înaltă de 20-60 cm, cu un aspect foarte distinct în timpul înfloririi ce are loc în perioada mai-iunie. Inflorescenţa foarte frumoasă este formată dintr-un spic alungit cu flori dens dispuse, de culoare roşu aprins, în formă de pâlnie, din care ies mult staminele cu polen liliachiu-albăstrui. Uneori, florile după polenizare îşi pierd culoarea vie şi dobândesc o nuanţă carmin ternă sau violacee. Pe tulpină se distinge o reţea de pete vişinii care dă oarecum un aspect de piele de şarpe.

Este considerată o planta meliferă bună specifică pajiştilor de stepă şi silvostepă uscate şi semiuscate, fiind intens vizitată în zilele senine de început de vară de albine şi de rudele lor sălbatice.