Echinops ritro subsp. Ruthenicus – Echinops ritro subsp. Ruthenicus – Măciuca ciobanului

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Echinops, echino (latină) = arici de mare; ruthenicus, rutheni = locuitori ai Rutheniei, popoare de origine slavă.

Echinops ritro subsp. Ruthenicus – Echinops ritro subsp. Ruthenicus – Măciuca ciobanului
Echinops ritro subsp. Ruthenicus – Echinops ritro subsp. Ruthenicus – Măciuca ciobanului
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă, cu rizom vertical, lignificat, tulpina erectă, înalta de (18) 30-70 cm, alb lanuginoasă, des frunzoasă, simplă sau ramificată în partea superioară, cu 2-7 ramuri. Frunze verzi şi lucioase, foarte rar paienjeniu păroase, pe dos albe. Flori lungi de 20 mm. Înfloreşte în lunile iulie-august. Sporadică pe coline insorite, la marginea viilor, în locuri însorite.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes comunitar prezentă în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică, (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride de tip pajişte.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă decorativă uitilizată la amenajarea pietrarelor din parcuri şi grădini.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994), specie de interes comunitar.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  Pășunatul neintensiv în amestec de animale 

  Secete și precipitații reduse 

  Prezenţa speciilor invazive, nonnative (alogene) 

  Depozitarea materialelor inerte (nereactive)

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Controlul efectivelor de animale care pasc

  Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri nebiodegradabile

  Combatarea speciilor invazive, interzicerea colectării