Centaurea kanitziana – Centauree

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Centaurea (italiană), centaurea (latină) = centaur, ciulin; kani din grecescul antic καναχέω („inel, ciocnire, clang”) indică faptul că frunzele sunt dispuse inelar în reozete foliare.

Centaurea kanitziana – Centauree
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă bienală, cu tulpina dreaptă, înaltă de 14 – 15 (50) cm, ramificată de la mijloc sau mai de jos, cu ramuri frunzoase, foarte lungi, drepte, cele mai multe lungi de 20 cm. Frunzele bazale numeroase, dispuse în rozetă, de obicei uscate în timpul înfloririi (uneori câte o rozeta laterală persistă şi în timpul înfloririi). Flori rozee, cele marginale radiante. Înfloreşte în lunile iunieiulie. Preferă locuri stâncoase, pietroase, pe lânga drumuri şi căi ferate, locuri ruderale, în zonele de stepă şi silvostepă, prin pajişti.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în  Rezervația naturală Beidaud, rezervația naturală Colțanii Mari. Populaţii restrânse în pajiștea de la Sarighiol de Deal, Beidaud și dealul de la Baia, în 62C0 și 8230. Se află la limita vestică a arealului.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride de tip pajişte

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă decorativă uitilizată la amenajarea spaţiilor verzi.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994)

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.