Centaurea jankae – pesma lui Janka/vinețele/dioc

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Centaurea (italiană), centaurea (latină) = centaur, ciulin; jankae de la Janka, de obicei un prenume sau un nume de familie, este o formă a denumirii în limba ebraică inițială „Yohanan” (care înseamnă „Dumnezeu este milostiv”).

Centaurea jankae – pesma lui Janka/vinețele/dioc
Centaurea jankae – pesma lui Janka/vinețele/dioc
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă ierboasă, tulpinile solitare sau numeroase, înalte până la 100 (120) cm, muchiate, brăzdate, simple sau de la mijloc în sus ramificate. Frunze bazale şi tulpinale inferioare cu codițe lungi, cele tulpinale superioare şi cele ale ramurilor de dimensiuni foarte mici. Înflorescențele solitare, lungi de 25 mm şi late de 20 mm. Flori purpurii (violet/mov). Înfloreşte în lunile iunie-iulie. Vegetează pe coaste aride (uscate), pietroase, uneori în semănături.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes comunitar prezentă în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică, (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride de tip pajişte. Relict glaciar pentru România,endemică pentru Dobrogea (este prezentă numai în Dobrogea) .

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă decorativă uitilizată la amenajarea spaţiilor verzi.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994), specie de interes comunitar.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  A04.02.05 Pășunatul neintensiv în amestec de animale

  M01.02 Secete și precipitații reduse 

  I01 Prezenţa speciilor invazive, nonnative (alogene) 

  E03.03 Depozitarea materialelor inerte (nereactive)

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  M1. Controlul efectivelor de animale care pasc

  M3. Igienizarea zonei prin colectarea de deşeuri nebiodegradabile

  M4. Combaterea speciilor invazive