Astragalus ponticus – Cosaci

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Astragalus din greaca veche ἀστράγαλος. = gleznă, osul gleznei, o matriță în capitala coloanei ionice; ponticus (latină) = pontic, din regiunea pontică.

Astragalus ponticus
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Tulpină dreaptă, mai mult sau mai puțin lemnoasă, înaltă de 1- 1,5 m. Frunze inferioare lungi de 10-30 cm, cu 15-26 perechi de foliole, cele mijlocii şi superioare descrescente înspre vârf. Petale după înflorire persistente. Înfloreşte în lunile mai și iunie. Fruct mic, lung de 7 mm şi lat de 4 mm, peste tot acoperit cu peri, mai târziu în parte caduci. Este răspândită pe dealuri, prin poieni, pajişti, la margini de păduri, pe coaste de loes, margini de drumuri şi pe litoral. Este o specie xerofilăxeromezofilă, termofilă-subtermofilă.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în  situl natura 2000 ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride de tip pajişte şi tufărişuri.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă praticolă în stadiul tânăr de vegetaţie.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.