Sylvia communis – silvie de câmp

Este obiectiv de conservare în ROSPA0100 Stepa Casimcea.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Numele de gen provine din latinescul silva sau sylva – pasăre mică de pădure.

Sylvia communis – silvie de câmp

FOTO Vitalie Ajder

Ambele sexe au partea superioară de culoare maronie, pieptul bej și abdomenul alb, ochii fiind înconjurați de un inel alb. Masculul are un cap gri cu gât alb, iar capul femelei este maron și gâtul opac. Coada este lungă cu marginile albe. Are lungimea corpului de 13-15 cm, anvergura aripilor de 18-23 cm și greutatea corpului de 16 g.

Păsările iernează în Africa subsahariană, începând migrația din teritoriile de cuibărit spre sfârșitul lunii iulie, părăsind apoi teritoriile de iernat în luna martie a anului următor. Este o specie diurnă, adesea fiind observată cântând din locuri înalte, altfel ascunzându-se în vegetația joasă. Este o specie sociabilă și monogamă, masculii stabilind teritorii de cuibărit în care construiesc cuiburi în formă de cupă din iarbă și rădăcini, localizate în tufișuri dense și arbuști. Masculii efectuează zboruri de curtare viguroase cu cântec pentru atragerea femelelor. Femela alege ulterior cuibul final și îl căptușește cu păr și lână. Cuibărește în lunile aprilie-iulie. Ambii părinți hrănesc puii până când aceștia dezvoltă penaj. Perechea crește 1-2 generații pe sezon.

Se hrănește cu insecte în timpul sezonului de cuibărit și fructe de pădure în timpul sezonului de toamnă și iarnă.

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  ……………………

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Specia este cuibăritoare și poate fi observată în perioada aprilie – septembrie. Populația în sit este 1500 – 2300 perechi. Este obiectiv de conservare în ROSPA0100 Stepa Casimcea.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Specia contribuie la reglarea mărimii populațiilor de nevertebrate și insecte precum și la diseminarea semințelor speciilor de floră. Este indicator al calității habitatelor.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Importanța economică a speciei este dată de însuși rolul acesteia în cadrul ecosistemului, prin faptul că controlează/limitează mărimea populațiile de nevertebrate , în special a insectelor contribuind la o practică forestieră sustenabilă și reducând astfel necesitatea folosirii substanțelor chimice și biocidelor.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie este menționată în Lista Roșie a speciilor amenințate IUCN 2018 (LC) și Anexa II a Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, Anexa II a Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este afectată de presiuni precum îndepărtarea gardurilor vii și a crângurilor sau tufărișurilor, speciile invazive non-native, poluarea apelor și schimbările climatice. În viitor amenințările principale sunt gestionarea și utilizarea pădurii, speciile invazive și schimbările climatice.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Măsuri active de conservare:

  • Asigurarea condițiilor de hrănire pe terenurile arabile pentru speciile dependente de acestea.