Dryocopus martius – ciocănitoarea neagră

Este obiectiv de conservare în ROSPA0091 Pădurea Babadag și ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică: combinaţia cuvintelor greceşti dryos – stejar şi kopos – a lovi, cu referire la comportamentul păsării și cuvântul latin martius – cu creastă, cu referire la creasta roșie de pe cap.

Caracteristici: Este cea mai mare specie de ciocănitoare din Europa, având lungimea corpului de 40-46 cm și are o greutate medie de 250-370 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 67-73 cm. Coloritul este negru complet, masculul având o pată roșie care se întinde pe tot creștetul și ceafă, la femelă pata roșie fiind mai redusă, prezentă doar în partea posterioară a creștetului și ceafă. Spre deosebire de celelalte specii de ciocănitori ce au zborul ondulatoriu, zborul ei este continuu, asemănător cu al gaiței.

Specie sedentară ce cuibărește în arbori bătrâni și uscați. Preferă pentru cuibărit habitate cu abundență de arbori, dar poate cuibări și în arbori izolați sau aliniamente, inclusiv zăvoaie.

Fiind preponderent insectivoră, consumă specii care sunt prezente sub scoarța arborilor și în lemn, pe care le colectează îndepărtând scoarța și excavând găuri masive, astfel că, pe lângă faptul că protejează copacii prin controlul populațiilor de insecte, găurile excavate sunt folosite de alte specii ca spații de cuibărit. Ocazional consumă și melci sau vegetale, în special fructe.

Este obiectiv de conservare în ROSPA0091 Pădurea Babadag și ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin.

Dryocopus martius

FOTO Laurențiu Petrencu

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  ……………………

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea.

  Specia poate fi observată în timpul migrației, astfel Podișul Nord Dobrogean este traversat de 3.000 – 8.000 exemplare de uliu păsărar, dintre acestea 1.000 – 3.000 traversează situl Stepa Casimcea, iar 1.500 – 5.000 traversează situl Pădurea Babadag.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  • Reglarea mărimii populațiilor de rozătoare și a speciilor de pradă. 
  • Selecția naturală a animalelor pe care le vânează, capturând animale bolnave sau cu o condiție fizică mai slabă. 
  • Consumă cadavrele altor animale, limitând distrubuția potențialelor boli și infecții.
 • Importanță economică

  Importanță economică

  Importanța economică a speciei este dată de însuși rolul acesteia în cadrul ecosistemului, spre exemplu prin controlul populațiile de rozătoare contribuie la o agricultură și practică forestieră sustenabilă, reducând necesitatea folosirii substanțelor chimice și biocidelor și în acelasi timp stopează răspândirea bolilor, rozătoarele fiind vectori ai multor boli. De asemenea, în ultimii ani uliu păsărar este o speciei de interes eco-turistic.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie menționată în Anexa II – Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, Anexa I I- Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Lista Roșie a speciilor amenințate IUCN 2018 (LC), Anexa II – Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este afectată de activități antropice precum agricultura intensivă, schimbarea culturilor, pășunatul intensiv, utilizarea substanțelor chimice în practicile agricole, managementul neadecvat al fondului forestier, falconerie, toate acestea ducând la modificarea, fragmentare și reducerea habitatului de hrănire și de cuibărit, precum și la deranjul speciei. 

  Amenințările principale sunt continuarea gestionarii neadecvate a pădurii, construirea de parcuri eoliene care pot produce moartea prin coliziune, folosirea intensiva a substanțelor chimice în practicile agricole, monoculturile.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Măsuri active de conservare:

  • Asigurarea condițiilor de hrănire pe terenurile arabile;
  • Izolarea liniilor electrice de joasă tensiune pentru a reduce mortalitatea cauzată de acestea prin electrocutare;
  • Semnalizarea liniilor electrice de înaltă tensiune pentru a reduce mortalitatea cauzată de coliziune accidentală; 
  • Reglementarea funcționării parcurilor eolienne existente;
  • Menținerea sau crearea fâșiilor/zonelor de protecție adiacente cursurilor de apă.

  Măsuri restrictive:

  • Interzicerea transformării pajiștilor în terenuri agricole
  • Interzicerea împăduririi pajiștilor;
  • Interzicerea depozitării substanțelor și compușilor minerali și organici, precum: gunoiul de grajd, insecticide, pesticide, metale grele, organoclorine, hidrocarburi aromatice policiclice, isotopi radioctivi în apropierea surselor de apă, conform legislației în vigoare
  • Interzicerea folosirii substanțelor chimice care conțin substanțe active, de tip neonicotionoid.