Dendrocopos syriacus – ciocănitoare de grădini

Este obiectiv de conservare în ROSPA0100 Stepa Casimcea.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică: combinaţia cuvintelor greceşti dendron – copac şi kopos – a lovi, cu referire la comportamentul păsării și cuvântul latin syriacus – cu referire la prezența sa în Siria

Dendrocopos syriacus

FOTO Laurențiu Petrencu

Caracteristici

Penajul celor două sexe este asemănător, fiind o combinaţie de alb, negru şi roşu. La mascul se observă şi o pată roşie în partea din spate a creştetului capului. Lungimea corpului este de 23-25 cm şi are o greutate de 66-79 g. Anvergura aripilor este de circa 34-39 cm.

Este specie sedentară, monogamă, perechea menţinându-se câţiva ani, deşi sunt solitare în afara perioadei de cuibărit. În perioada de curtare se înregistrează adevărate duete ale partenerilor. Ambele sexe bat darabana. Manifestă un ritual de curtare ce include mişcări ale capului şi corpului însoţite de urmăriri şi răsuciri în zbor, acompaniate de sunete puternice. Ambii parteneri participă la excavarea cuibului. Cuiburile sunt localizate la înălţimi cuprinse între unu şi şase metri, însă cel mai ades sunt întâlnite la o înălţime de circa doi metri. Intrarea este rotundă şi are un diametru de circa cinci centimetri. Adâncimea cuibului în interiorul copacului variază între 10 şi 25 cm. În general îşi construieşte un cuib nou în fiecare an, deşi uneori poate folosi şi un cuib mai vechi atunci când hrana este abundentă.

Se hrăneşte cu insecte, fructe şi seminţe fiind considerată una dintre ciocănitorile omnivore. Dintre toate speciile de ciocănitori se hrăneşte cel mai mult cu fructe şi seminţe.

Este obiectiv de conservare în ROSPA0100 Stepa Casimcea.

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Penajul celor două sexe este asemănător, fiind o combinaţie de alb, negru şi roşu. La mascul se observă şi o pată roşie în partea din spate a creştetului capului. Lungimea corpului este de 23-25 cm şi are o greutate de 66-79 g. Anvergura aripilor este de circa 34-39 cm.

  Este specie sedentară, monogamă, perechea menţinându-se câţiva ani, deşi sunt solitare în afara perioadei de cuibărit. În perioada de curtare se înregistrează adevărate duete ale partenerilor. Ambele sexe bat darabana. Manifestă un ritual de curtare ce include mişcări ale capului şi corpului însoţite de urmăriri şi răsuciri în zbor, acompaniate de sunete puternice. Ambii parteneri participă la excavarea cuibului. Cuiburile sunt localizate la înălţimi cuprinse între unu şi şase metri, însă cel mai ades sunt întâlnite la o înălţime de circa doi metri. Intrarea este rotundă şi are un diametru de circa cinci centimetri. Adâncimea cuibului în interiorul copacului variază între 10 şi 25 cm. În general îşi construieşte un cuib nou în fiecare an, deşi uneori poate folosi şi un cuib mai vechi atunci când hrana este abundentă.

  Se hrăneşte cu insecte, fructe şi seminţe fiind considerată una dintre ciocănitorile omnivore. Dintre toate speciile de ciocănitori se hrăneşte cel mai mult cu fructe şi seminţe.

  Este obiectiv de conservare în ROSPA0100 Stepa Casimcea.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Este obiectiv de conservare în ROSPA0100 Stepa Casimcea. Specia este sedentară și poate fi observată tot timpul anului, populația fiind estimată la 120 – 150 perechi.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Specia contribuie la reglarea mărimii populațiilor de nevertebrate și insecte. În timpul verii contribuie și la desiminarea florei spontane. Specia este considerată indicator al calității habitatului.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Importanța economică a speciei este dată de însuși rolul acesteia în cadrul ecosistemului, prin faptul că controlează/limitează mărimea populațiile de nevertebrate contribuind la o practică forestieră sustenabilă și reducând astfel necesitatea folosirii substanțelor chimice și biocidelor.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie menționată în Anexa I a Directivei Păsări, Lista Roșie a speciilor amenințate IUCN 2018 (LC) , Anexa II a  Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este afectată  gestionarea și utilizarea pădurii și plantațiilor, îndepărtarea gradurilor vii și a crângurilor sau tufărișurilor, speciile invazive non-native și secete/precipitații reduse. Amenințările sunt aceleași ca și presiunile.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Măsuri active de conservare:

  • Plantarea de benzi de vegetație în lungul drumurilor județene și comunale;
  • Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru speciile de păsări ce depind de terenurile arabile prin crearea elementelor de peisaj;
  • Extragerea speciilor invazive/alohtone din perimetrele elementelor de peisaj existente în situri;
  • Refacerea/reconstrucția habitatelor și crearea elementelor de peisaj la limita acestora;
  • Asigurarea condițiilor de hrănire pe terenurile arabile;
  • Înlocuirea speciilor lemnoase alohtone u specii lemnoase în vedereea creșterii gradului de utilizare pentru cuibărit , refugiu și hrănire speciilor de păsări;
  • Creșterea calității habitatelor forestiere în vederea conservării speciilor de păsări.