Acrocephalus melanopogon – privighetoare de baltă

Este obiectiv de conservare în ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Acrocephalus – provine din combinaţia cuvintelor greceşti akros – punct înalt şi kephale – cap, iar melanopogon – provine din combinaţia cuvintelor greceşti melanos – negru şi pogon – barbă, cu referire la caracteristicile păsării

Imagine generica

FOTO: indisponibil

Capul este întunecat, sprânceana albă, proeminentă şi spatele maroniu, adulții având înfățișare similară. Lungimea corpului este de 12-13,5 cm, cu o greutate de 10-15 g. Anvergura aripilor este de 15-17 cm. Uneori, îşi ţine coada uşor ridicată. Adeseori, cântă dintr-un loc vizibil. Cântecul aminteşte de cel al lăcarului de stuf, fiind mai moale, mai vioi, având intercalate serii de note fluierate în crescendo, ca ale privighetorii. Spre deosebire de alte specii înrudite nu cântă în zbor.

Este parţial migratoare, populaţia sud-vestică fiind sedentară, iar cea estică iernând în zona mediteraneană. Sosește în Podișul Nord Dobrogean în aprilie. Cuibul este construit la 30-60 cm deasupra apei, în stuf sau tufişuri joase. Este căptuşit cu frunze ale plantelor acvatice şi pene. De obicei este monogamă.

Se hrănește cu insecte, melci de apă și alte nevertebrate terestre sau acvatice.