Cerambyx cerdo – croitorul mare al stejarului

Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie strict protejată.

Cerambyx cerdo - croitorul mare al stejarului
FOTO Cosmin Manci

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Cerambyx provine de la  kerambux care era numele popular al specie în Grecia antică, la care se adaugă latinescul cerdo – artizan, meşteşugar, referitor la „arta de a sculpta lemnul” a acestei insecte

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Este printre cele mai mari coleoptere din Europa, având o lungime de 24-55 mm. Corpul este alungit, robust, cu antene foarte lungi  – mai lungi decat corpul la masculi și ajungând până la vârful elitrei la femelă.

  Adulţii sunt nocturni şi crepusculari. Zboară din mai până în august, pe distanțe de cel mult 500 m față de copacul în care stau. Preferă arbori mari, bătrâni, solitari, expuși la soare. În urma dezvoltării larvelor, care se hrănesc atât sub scoarţă cât și în lemn, zonele de pe copaci cu scoarţa desprinsă au un aspect caracteristic cu galerii mari, sinuoase. Arborii ocupaţi de specie pot fi recunoscuţi și după galeriile de emergenţă ale adulţilor, ce prezintă deschideri mari și ovale, iar cele recente au porţiunea ce străbate scoarţa de nuanţă roșcată.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie strict protejată.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Specia are un rol cheie în descompunerea lemnului cât și în funcționarea pădurile naturale sau seminaturale de/și cu stejar.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Uneori poate avea importanță economică negativă din cauza larvelor care se hrănesc în lemnul sănătos astfel depreciind calitatea lemnului.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă încă relativ comună în pădurile cu/și de stejar. Prezența speciei indică și caracterul natural și vechi al pădurii.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată cu precădere de schimbările în gestionarea pădurilor, de schimbarea structurii pădurilor și mai ales de extragerea arborilor bătrâni și a arborilor cu larve.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Păstrarea structurii și compoziției naturale a pădurilor și evitarea plantărilor cu specii exotice. Ocrotirea arborilor cu larve (se recunosc după găurile de emergență) și a arborilor bătrâni.